COOKIES
This site uses cookies to analyse how you use it. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

Partner

Partner

Projektleitung:

  • EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski (Polen)

Projektkoordination: Prof. Dr. Grzegorz Gorzelak

Mitarbeiter: profKatarzyna Zawalińska, prof. Marek Kozak, dr Maciej Smętkowski, dr Adam Płoszaj, mgr Dorota Celińska-Janowicz, mgr Tymoteusz Wronka

 

Partner: