COOKIES
This site uses cookies to analyse how you use it. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

ESPON

Mikä on ESPON?

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) -tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla.

ESPON-tutkimusohjelma alkoi vuonna 2002, ja sen ensimmäinen ohjelmakausi ulottui vuoteen 2006. ESPON-ohjelma jatkuu, ja sen toinen ohjelmakausi käsittää vuodet 2007–2013. EU:n ohjelmapolitiikassa se kuuluu EAKR-toimenpideohjelman Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen piiriin, jolla tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötäEU:ssa. Ohjelman kokonaisbudjetti on jonkin verran ensimmäistä ohjelmakautta suurempi: lähes 50 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on noin kolme neljäsosaa. Ohjelma-alueetta on hieman laajennettu, ja siihen kuuluvat EU:n 27 jäsenmaata sekä Norja, Sveitsi, Islanti ja Liechtenstein.

ESPON-ohjelmaa johtaa jäsenvaltioiden edustajista koottu seurantakomitea, jonka suomalaisjäsenet ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ympäristöministeriöstä. Ohjelman toteutusta organisoi Luxemburgissa sijaitseva koordinaatioyksikkö. Jäsenmaissa ohjelman tukena toimivat ns. kansalliset vastuutahot (ESPON Contact Point = ECP).

Disclaimer: The information in this web site does not necessary reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee.