COOKIES
Ta strona używa plików cookies jedynie w celach statystycznych. Kontynuując korzystanie z naszego serwisu wyrażasz na to zgodę. Informacje o tym czym są pliki cookies i jak je wyłączyć znajdziesz tutaj.

ESPON

Program ESPON 2013

Program ESPON 2013, Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, został utworzony przez Komisję Europejską w dniu 7 listopada 2007 roku.

Budżet programu w wysokości 47 mln euro jest finansowany na poziomie 75% z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Celu 3 (Europejska Współpraca Terytorialna). Pozostała część jest finansowana przez 31 krajów uczestniczących w programie: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

Misją Programu ESPON 2013 jest:
“Wsparcie rozwoju polityki w obszarze spójności terytorialnej i harmonijnego rozwoju europejskiego terytorium przez (1) dostarczanie porównywalnych informacji, wiedzy, analiz i scenariuszy dotyczących zmian w aspekcie terytorialnym (2) określanie zasobów i potencjałów rozwojowych regionów i większych obszarów, przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności, współpracy terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju “.

Działania prowadzone w ramach programu obejmują różne, jednak silnie ze sobą powiązane przedsięwzięcia:

Badania dotyczące różnych aspektów przemian przestrzeni Europy są podstawową działalnością uczestników programu, zapewniającą rzetelną wiedzę naukową na temat zjawisk i procesów zachodzących na poziomie miast i regionów. Wyniki badań pozwalają oceniać słabe i mocne strony poszczególnych regionów i miast w kontekście europejskim. Badania stosowane prowadzone są przez ponadnarodowe grupy naukowców i ekspertów.

Analizy celowe, prowadzone z udziałem interesariuszy z danego obszaru tematycznego, umożliwiają praktyczne wykorzystanie wyników prowadzonych badań. Interesariusze mogą wyrażać swoje potrzeby w zakresie badań i analiz, zaś program ESPON organizuje zespół ekspertów, który przeprowadza niezbędne badania. Wyniki badań stanowią następnie podstawę opracowywania strategii rozwoju terytorialnego, podejmowania określonych decyzji politycznych czy innych działań prorozwojowych.

Platforma Naukowa jest wspierana przez projekt bazy danych ESPON, przedsięwzięcia związane z monitoringiem oraz rozwojem narzędzi analizy terytorialnej, typologii, modelowania oraz metod analiz statystycznych.

Upowszechnianie wyników badań prowadzonych w ramach programu ESPON obejmuje obecność w mediach, wydawanie publikacji oraz działalność międzynarodowej sieci punktów kontaktowych ESPON zlokalizowanych w poszczególnych krajach Europy. Regularnie organizowane są także seminaria i warsztaty ESPON.

Wsparcie techniczne, analityczne i komunikacyjne umożliwia skuteczne zarządzanie programem i sprawne dostarczanie wyników badań decydentom politycznym w celu wsparcia podejmowanych przez nich decyzji.

Przy wyborze partnerów do poszczególnych projektów, realizowanych w ramach Programu ESPON, wykorzystywana jest metoda otwartych konkursów. Nabory do kolejnych projektów ogłaszane są regularnie.

Więcej informacji na stronie Programu ESPON oraz na stronie polskiego Punktu Kontaktowego ESPON.

 

Disclaimer: The information in this web site does not necessary reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee.