COOKIES
This site uses cookies to analyse how you use it. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

Про проект TERCO

Про проект TERCO

TERCO – Європейське територіальне співробітництво як фактор економічного зростання, робочих місць та якості життя

Тема

Територіальне співробітництво у транснаціональних ареалах та на внутрішніх і зовнішніх кордонах.

 

Тематична сфера досліджень проекту

Tериторіальне співробітництво розглядається як один із найбільш важливих чинників, що впливає на інноваційність, яка у свою чергу є ключовою для досягнення стійкого економічного зростання і створення робочих місць. Європейське територіальне співробітництво створює умови для обміну досвідом і найкращими практиками у сфері регіональної політики між людьми та регіонами, незалежно від існування кордонів.

Різні європейські регіони і структури вже накопичили достатньо досвіду і практик територіального співробітництва. Однією із цілей нинішнього програмного періоду ЄС (2007-2013) є збільшення додаткової вартості через транскордонну, транснаціональну та міжрегіональну співпрацю. Регіони та міста всіх країн-членів ЄС активно заохочуються до співпраці задля пошуку спільних рішень у різних сферах економіки і життя. Зелена Книга Територіального Єднання Європейської Комісії також відмічає важливість територіального співробітництва та приділяє йому велику увагу в рамках політики європейського територіального розвитку задля досягнення «довгострокового і стійкого зростання ЄС».

Посилення територіального співробітництва у майбутньому можна досягти через вміле використання потенційних рушійних сил співпраці та структур врядування. Це може стимулювати посилення інтересу серед регіонів, міст і країн до співпраці. Результати досліджень у цій сфері також мають допомогти у виробленні майбутньої політики щодо ролі Структурних Фондів ЄС у сфері територіальної співпраці.

 

Основні сфери дослідження

  • Оцінка адекватності існуючих ареалів територіальної співпраці в контексті сучасних викликів територіального розвитку (зокрема глобальної конкурентності, єднання, зміни клімату, демографічних змін) та пропозиції щодо потенційно більш придатних нових ареалів співпраці у Європі.
  • Аналіз адекватності масштабу для різних сфер транснаціональної територіальної співпраці.
  • Визначення найбільш сприятливих умов та моделей врядування для успішного територіального співробітництва.
  • Вивчення ролі інвестицій в інфрастуктуру в рамках програм співробітництва
  • Проведення досліджень у пілотних регіонах з метою детального аналізу механізмів прийняття рішень, вироблених у різних ареалах територіальної співпраці, оцінка досвіду та можливості реплікації гарних практик.

Основні заплановані результати

  • Дані щодо (спільних) характеристик та критичної маси необхідної для ареалів транснаціональної та прикордонної співпраці.
  • Додаткові показники для різних типів ареалів європейської співпраці та нові комплексні показники, що демонструють можливості для розвитку цих ареалів, характеризують їх соціально-економічний розвиток та рівень конкурентоспроможності.
  • Типології ареалів транснаціонального та прикордонного співробітництва на основі характеристик сильних і слабких сторін, потенціалу та викликів територій.
  • Карти ЄС що ілюструють (1) типологію різних (потенційних) ареалів співпраці, (2) нинішній стан розвитку потенційних ареалів співробітництва (характеристики, сильні та слабкі сторони), (3) територіальні можливості та виклики для потенційних ареалів співробітництва.

 

Провідний партнер

EUROREG Європейський Центр регіональних і місцевих досліджень, Варшавський Університет, Польща

Детальну інформацію про команду проекту можна знайти у розділіТранснаціональні Проектні Групи.

 

Група рецензентів

Філіп Дусе

Йоакін Фарінос Дасі

Бюджет: € 849 710,00

Тривалість проекту: Лютий 2010 – Березень 2013

 

Звіти проекту

Початковий звіт: 2 вересня 2010

Проміжний звіт: 4 квітня 2011

Перша версія фінального звіту: 2 березня 2012

Фінальний звіт: 1 липня 2012

 

Більше інформації

Будь ласка звертайтеся до експерту проекту у Координаційному відділі ESPON:

Mар’ян Ван Хервійнен, e-mail: marjan.vanherwijnen@espon.eu