COOKIES
This site uses cookies to analyse how you use it. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. If you would like to know more about cookies, or how you can delete them, click here.

ESPON

Програма ЕSPON 2013

Програма ESPON 2013, Європейська мережа обсерваторій у сфері територіального розвитку і єднання, була схвалена Європейською Комісією 7 листопада 2007.

Бюджет програми складає 47 мільйонів Євро і на 75% фінансується Європейським Фондом Регіонального Розвитку в рамках Цілі 3 «Європейське територіальне співробітництво». Інша частина коштів надходить від 31 країн-учасниць мережі: 27 країн-членів ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Місія Програми ESPON 2013:

“Підтримка розробки політики в рамках цілей територіального єднання та гармонійного розвитку території Європи через (1) надання порівнювальної інформації, фактів, аналізу та сценаріїв розвитку територій, та (2) розкриття капіталу та потенціалу розвитку регіонів і територій, що сприяє підвищенню загальної конкурентоспроможності Європи, територіальній співпраці, стійкому та сбалансованому розвитку”.

В рамках програми реалізуються різноманітні і взаємопов’язані заходи:

  1. Прикладні дослідження із різних тем європейського територіального розвитку є ключовою діяльністю програми і забезпечують науково обґрунтовані факти та докази на рівні регіонів та міст. Ці результати дають можливість оцінити сильні та слабкі сторони окремих регіонів та міст в загальноєвропейському контексті. Прикладні дослідження здійснюються транснаціональними групами дослідників та експертів.
  2. Цільовий аналіз із залученням партнерів є важливим типом проектів в рамках програми ESPON ,що робить її результати практичними. Партнери висловлюють свій інтерес і ESPON надає команду експертів, яка проводить детальний аналіз спільно із «замовниками». Партнери відповідно використовують європейську перспективу результатів дослідження в процесі розробки політики розвитку своєї території, підготовки стратегії або інших видах діяльності, які сприяють розвитку.
  3. Розвиток Наукової Платформи підтримується проектом База Даних ESPON, діяльність якого сконцентрована на показниках розвитку територій, моніторингу, інструментах аналізу територій, типології, моделюванні та оновленні статистики.
  4. Капіталізація результатів програми ESPON, що включає різноманітні заходи у сфері медіа і публікацій. В рамках програми організуються регулярні семінари та колоквіуми ESPON, а транснаціональні зусилля щодо капіталізації забезпечуються мережею національних контактних пунктів ESPON.
  5. Технічна допомога, аналітична підтримка та коммунікації забезпечують ефективне управління програмою та надають можливість донесення наукових результатів на політичний рівень.

Програма ESPON використовує процес відкритих конкурсів для відбору проектних партнерів. Тендерні пропозиції публікуються регулярно.

Більше інформації можна знайти на Інтернет-сторінці програми ЕSPON.

Disclaimer: The information in this web site does not necessary reflect the opinion of the ESPON Monitoring Committee.